minőségi nyelvoktatás

FELNŐTTKÉPZÉSI ENGEDÉLY

A VERSO Nyelviskola vezetősége elkötelezett a minőségi nyelvoktatás iránt.
Az új felnőttképzési szabályozás életbe lépését követően elhatároztuk, hogy engedélyeztetjük nyelviskolánkat és képzési programjainkat.
Az engedélyeztetés közben az egyik legfontosabb szempont, hogy egy igazán jól működő minőségbiztosítási rendszert vezessünk be, amely továbbra is biztosítja intézményünkben a minőségi szolgáltatást.

2014 nyarán – a soproni nyelviskolák közül elsőként – nyelviskolánk megszerezte a Felnőttképzési engedélyt, amely igazán rangos minősítésnek számít a nyelviskolák között.
Felnőttképzési engedélyünk száma: E-000396/2014

Az engedélyezési eljárás során felnőttképzési szakértők vizsgálták többek között nyelviskolánk oktatóinak szakmai végzettségét, minőségbiztosítási rendszerünket, képzési programjainkat. Német C2 1 1 003 – B2-es szint (E-000396/2014/C001) és Angol C2 1 1 002 – B2-es szint (E-000396/2014/C002) megnevezésű képzési programjainkat a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által jóváhagyott nyelvi programkövetelmények alapján dolgoztuk ki.

Programkövetelelmények nyilvántartási száma:

Német C2 1 1 003
Angol C2 1 1 002

A képzési programba történő bekapcsolódás feltételei

A képzésbe teljesen kezdők is bekapcsolódhatnak, így az első szint első moduljához (A1/1) nem kapcsolódik bemeneti követelmény.
A programban még részt nem vevő az első szint kettes moduljától (A1/2) a negyedik szint négyes moduljáig (B2/4) tudásszint felmérő eredménye alapján csatlakozhat be. A képzésben résztvevő a tudásszint felmérő eredményénél magasabb modult nem választhat.

A képzésben résztvevő bekapcsolódhat a képzésbe akkor is, ha nyelvi szintjét 12 hónapnál nem régebbi akkreditált nyelvvizsgával (komplex B1, B2, C1) vagy más képző intézmény által kiállított, ugyancsak 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző moduljának/ tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal igazolja.

Képzési programjaink a teljesen kezdő szinttől (A1/1) a középfokú nyelvvizsga szintjéig (B2/4) összesen 10 modulból állnak.

A KER szintek szerinti modul óraszámát / megengedett hiányzás óraszámát az alábbi táblázat tartalmazza:

A megengedett hiányzás óraszámának átlépése esetén a képzésben résztvevő szintzáró vizsgát nem tehet, következő szintű modulba nem csatlakozhat.

Úgy gondoljuk, hogy a minőségi nyelvoktatás a résztvevők visszajelzési alapján valósítható meg. A minőségbiztosítási rendszerünk egyik alappillére a képzéseink hatékonyságának mérése a képzésben résztvevők elégedettségmérése alapján. Minden képzésünk végén kérdőívet töltetünk ki diákjainkkal, amelyben többek között az oktatókkal, a tananyag színvonalával, intézményünk infrastrukturális feltételeivel kapcsolatos kérdéseket teszünk fel.
A válaszok figyelembe vételével arra törekszünk, hogy minél magasabb színvonalat érjünk el az oktatás terén, illetve a résztvevők igényeihez szabhassuk képzéseinket.

Az új felnőttképzési törvény és rendeleteinek előírásai alapján nyelviskolánk minden évben minőségi célokat tűz ki illetve honlapján rendszeresen közzéteszi a képzésekre vonatkozó mennyiségi és minőségi információkat.

Az elégedettségmérés és a lemorzsolódási arány átlageredményére vonatkozó adatokat rendszeresen frissítjük.

Az engedélyezett képzéseink minőségi és mennyiségi mutatói:

2015 évi minőségi és mennyiségi mutatók

2016 évi minőségi és mennyiségi mutatók

2017 évi minőségi és mennyiségi mutatók

2018 évi minőségi és mennyiségi mutatók

2019 évi minőségi és mennyiségi mutatók

Közös Európai Referenciakeret (KER) szintek:

KER nyelvi szintjeinek készségek szerinti leírása

Nyelviskolánk érvényes felnőttképzési engedéllyel rendelkezik, illetve engedélyezett képzési programjaink megtalálhatóak a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásában!